تاریخچه موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار

 در این نوشته به تاریخچه موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار خواهیم پرداخت. پس با ما تا آخر همراه باشید.

 ۲۰۱۴: معماری و تغییر شکل آینده

در مسیر تغییر شکل دادن آینده در طول یازده سال گذشته، موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار تبدیل به یک انجمن پیشرو برای تحلیل حرفه ای کسب و کار شده است و امروز این موسسه با بیش از ۲۸ هزار عضو، صد و ده نمایندگی و دویست و بیست شرکت عضو در ارتباط است. موسسه، سازمان را با رهبری جدید و منابع نوین برای اعضا و نمایندگی ها و همچنین تعریف سبد جدیدی از محصولات و خدمات تعریف کرده .. در نوامبر ۲۰۱۴، موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار یک طرح استراتژی جدید را راه اندازی کرد تا یک چارچوب برای راهنمایی مسیر موسسه و اقدامات ضروری برای ارائه پشتیبانی های اضافی و ارزشی برای اعضا، نمایندگی ها، همکاران و دیگر سهامداران را فراهم کند.

برنامه استراتژیک جدید موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار یک پلت فرم قابل تغییر و خلاقانه است که یک رویکرد متمرکر و تاثیرگذار را برای آینده تضمین می کند. استراتژی جدید از تکامل طبیعی موسسه حمایت می کند و بر روی حمایت از نظم و انضباط گسترده ی تحلیل کسب و کار و تحلیل کسب و کار متخصصان تمرکز دارد. برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه استراتژیک جدید موسسه از وب سایت iiba.org/strategicplan بازدید نمایید.

۲۰۱۳: سال زندگی حرفه ای شما

سال گذشته، زمانی که انجمن، چرایی بودن موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار را دوباره ارزیابی کرد، دو مورد مهم تایید شد:

۱- تحلیل کسب و کار مهم است.

۲- اهمیت تحلیلگران کسب و کار.

در موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار، هدف رضایت و موفقیت اعضا در حرفه تحلیل کسب و کار است. موسسه در سال ۲۰۱۳  بر روی فراهم­نمودن ابزار و منابع مختلف جهت کمک به اعضا برای ارتقای سطح حرفه ی خود به سطح بالاتر تمرکز کرد.

در این سال، ارزیابی شایستگی و صلاحیت تحلیل کسب و کار معرفی شد تا تحلیلگران کسب و کار بتوانند  توانایی هایشان را در برابر مهارت های استاندارد این حرفه ارزیابی کنند. نقشه راه حرفه تحلیل گر کسب و کار، منبع دیگری بود که در این سال منتشر شد. این نقشه راه، نقش­های بسیاری را در چارچوب تحلیل کسب و کار شناسایی کرده و گزینه های مختلفی را براساس تجربیات در دسترس تحلیلگران کسب و کار نشان داد.

تاریخچه موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار

۲۰۱۲: مدیریت انجمن جهانی تخصصی

جهت ادامه رشد سازمانی و حتی دستیابی به شناخت بهتر برای حرفه تحلیل کسب و کار، انجمن جهانی تخصصی توسط موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار (GCOP) معرفی شد. هدف این انجمن تخصصی تعامل داشتن با هر عضو جامعه تحلیل کسب و کار است که در جهت حرکت رو به جلو و موفقیت این حرفه به آن اهمیت می دهد.

موسسه بوسیله خلق یک پیام ماندگار درباره محصولات و خدمات ارائه شده توسط انجمن، این ابتکار را تسهیل می کند و این مساله منجر به اضافه شدن ارزش برای ذینفعان مهم تر می گردد. در ماه مارچ، موسسه به نقطه عطف بیست و پنج هزار عضو در سراسر جهان دست پیدا کرد.

۲۰۱۱: ایجاد مورد کسب و کار برای تحلیل کسب و کار

اگرچه موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار بیش از شانزده هزار عضو در آغاز این سال داشت، تحلیل گران کسب و کار هنوز با چالش­های ارزیابی تحلیل کسب و کار برای سازمان های خود دست و پنجه نرم می کردند. استفاده از مورد کسب و کار، یک ابزار کلیدی از جعبه ابزار کارشناس است. هدف موسسه در این سال کمک به کارشناسان برای توسعه طرح تجاری جهت تحلیل کسب و کار بود.

۲۰۱۰: سوق دادن تحلیل کسب و کار به مرحله بعدی

جهت سوق دادن تحلیل کسب و کار به مرحله بعدی، تمرکز ما در این سال بر روی تعامل با تحلیلگران کسب و کار در سراسر جهان بود. یک ابتکار مهم برای دستیابی به این امر، ابداع برنامه جهانی عضویت بود تا موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار دسترسی بیشتری به همه تحلیلگران کسب و کار داشته باشد. تعداد اعضا به بالاتر از یازده هزار و پانصد نفر رسید. موسسه کار را برای به دست آوردن شناخت از شرکت ها در تمام صنایع و ارزش نقش تحلیل کسب و کار ادامه داد.

۲۰۰۹: سال نام تجاری

در این سال تمرکز موسسه بر ایجاد آگاهی از ارزش تحلیل کسب و کار بود. قصد موسسه این بود که به سازمان­ها کمک کند تا دریابند:

به چه میزان تحلیل کسب و کار می تواند برای انجام بهتر تجارتشان به آنها کمک کند.

که چقدر موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار می تواند به سازمان ها در جهت بهبود شیوه های کارشناسی شان کمک کند.

تعداد اعضای موسسه در این سال به بیش از ۷۷۰۰ نفر افزایش یافت.

۲۰۰۸: سال نمایندگی ها

برای سالهای اول، تمرکز موسسه بر انتشار یک راهنما برای بدنه دانش تحلیل کسب و کار (BABOK)، اجرای برنامه گواهینامه، ایجاد ساختار عضویت -که به بیش از ۵۰۰۰ عضو رسید- و قرار دادن زیرساخت­های سازمانی برای ادامه رشد موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار بود. موسسه می­دانست که شعبات و ایجاد نمایندگی­ها، نقش بسیار بزرگی در شناخت مردم نسبت به موسسه در انجمن تخصصی خواهند داشت. در ۲۰۰۸، هدف اصلی موسسه کمک به شعبات جهت بهبود فرآیند های عملیاتی و باقی ماندن در مسیر رشد بود.

۲۰۰۷: سال توسعه پایدار

یکی از چالش های بزرگ برای سازمان های جدید این است که چگونه می توان به کارادامه داد وقتی تقریباً تمام کارها توسط داوطلبانی با پرداخت اندک پیمانکاری، انجام بشود؟ یا بعد از اینکه هر یک از رهبران نیاز به ترک مجموعه داشتند چطور داوم خواهید آورد؟ در این سال، موسسه فرآیندها و مراحل کلیدی برای اطمینان از حیات طولانی مدت سازمان را ایجاد کرد و شاهد این بود که تعداد اعضا به بیش از ۳۵۰۰ عضو افزایش یافت.

۲۰۰۶: سال گسترش

این سال، از این لحاظ سال هیجان انگیزی بود که موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار جهت گسترش شبکه شعبات خود فراتر از آمریکای شمالی رفت و به استرالیا، نیوزلند و آفریقای جنوبی وارد شد و حقیقتا به یک سازمان جهانی تبدیل شد. تعداد اعضا به بیش از ۲۳۰۰ نفر گسترش پیدا کرد.

۲۰۰۵: سال رشد

در سال دوم، موسسه به سختی تلاش نمود تا اندازه حرکت کافی را برای ادامه مسیر ایجاد کند. تعداد بسیار زیادی ایده داشت و در حال توسعه طرح های مهم بودد. اما کارهای زیادی برای انجام وجود داشت. چالش موسسه تشویق ۱۸۱ عضو به ادامه دادن مسیر در همراهی با آن بود تا به یک راهنمای بدنه دانش تحلیل کسب و کار رسیده و بتواند گواهینامه حرفه ای تحلیل کسب و کار را تعیین کند.

۲۰۰۴: سال تشکیل

در سال ۲۰۰۴، موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار از حالت یک گروه کاری با یک نام مشخص به شکل یک سازمان رسمی درآمد. به عبارت دیگر موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار متولد شد!  موسسه در اولین نشست عمومی سالانه در ماه مارس همان سال ۳۷ عضو داشت.  اولین کار عمده موسسه، شرکت در مراسم تحلیف کنفرانس جهانی تحلیل کسب و کار در تورنتوی کانادا بود.