جایگاه تحلیل کسب و کار در سازمان‌ها

جایگاه تحلیل کسب و کار در سازمان‌ها

همانطور که در نوشته های قبلی گفته شد، کسب و کار به مثابه یک سیستم و بالاتر از آن یک سیستم ارگانیک می‌باشد. بنابراین برخوردی که با این سیستم می‌گردد، باید از جنس برخوردی باشد که با یک سیستم ارگانیک می‌شود. پویایی و زنده بودن امروزه بیش از پیش در تار و پود کسب و […]
این نوشته برای اعضای ویژه می باشد. برای عضویت در این سیستم اینجا کلیک فرمایید

اشتراك گذاری نوشته