تحلیلگر کسب و کار

در اینجا تعریف تحلیلگر کسب و کار از نسخه جاری (نسخه۳) راهنمای BABOK®  گرفته شده است:

تحلیلگر کسب و کار عمل فعالسازی تغییر در شرکتی را با تعریف نیازها و معرفی راه­ حل­هایی است که ارزش را به سهامداران ارائه می­دهد. تحلیل کسب و کار شرکتی را قادر می­سازد که نیازها و دلیل منطقی برای تغییر را بوضوح بیان کند، و راه­حل­هایی را که می­توانند ارزش را تحویل دهند طراحی و توصیف کند.

تحلیل کسب و کار در تنوعی از ابتکار عمل­های درون شرکتی انجام می­شود. ابتکار عمل­ها می­توانند استراتژیک، تاکتیکی، یا عملکردی باشند. تحلیل کسب و کار می­تواند درون مرزهای پروژه­ای یا سراسر تکامل و پیشرفت مداوم شرکت انجام شود.    می­تواند برای فهم وضعیت جاری، برای تعریف وضعیت آتی، و برای تعیین فعالیت­های مورد نیاز برای انتقال از وضعیت جاری به آتی استفاده شود.

اینجا تعریفی از نسخه پیشین (نسخه ۲٫۰) راهنمای BABOK®  است:

تحلیل کسب و کار مجموعه­ای از وظایف و تکنیک­های مورد استفاده برای کار بعنوان رابط میان سهامداران بمنظور درک ساختار، سیاست­ها، و عملکردهای سازمان، و برای معرفی راه­حل­هایی که سازمان را برای دستیابی به اهدافشان قادر می­سازند، است.

تحلیل کسب و کار مستلزم درک چگونگی عملکرد سازمان­ها برای انجام اهدافشان، و تعریف قابلیت­های سازمانی که نیازمند فراهم­سازی محصولات و خدمات برای سهامداران خارجی است، می­باشد. شامل تعریف اهداف سازمانی، چگونگی اتصال آن اهداف به مقاصد خاص، تعیین دوره­های عملی که سازمان باید برای دستیابی به آن اهداف و مقاصد بعهده بگیرد، و تعریف چگونگی واحدهای سازمانی و سهامداران گوناگون درون و بیرون از تعامل آن سازمان می­باشد.

تحلیل کسب و کار می­تواند برای درک وضعیت جاری سازمانی یا برای سرویس­دهی بعنوان پایه­ای برای شناسایی بعدی نیازهای کسب و کار انجام شود. در اغلب موارد، تحلیل کسب و کار برای تعریف و اعتبارسنجی راه­حل­هایی که نیازها، اهداف، یا مقاصد کسب و کار را برآورده می­سازند، انجام می­شود.

تحلیلگران کسب و کار باید اطلاعات تهیه­شده توسط شمار بسیاری از افرادی که در تعامل با کسب و کار از جمله مشتریان، کارکنان، متخصصین IT، و مجریان (مدیران عامل) می­باشند را تحلیل و تلفیق کنند. تحلیلگر کسب و کار مسئول استخراج نیازهای واقعی سهامداران، نه بسادگی خواسته­های صریحشان می­باشد. در موارد بسیاری، تحلیلگر کسب و کار نیز برای تسهیل ارتباط بین واحدهای سازمانی کار خواهد کرد. بویژه، تحلیلگران کسب و کار اغلب نقش مرکزی در هماهنگی نیازهای واحدهای کسب و کار با قابلیت­های تحویلی توسط فناوری اطلاعات بازی می­کنند، و می­توانند بعنوان مترجمی بین آن گروه­ها خدمت کنند.

تحلیلگر کسب و کار شخصی است که فعالیت­های تحلیل کسب و کار را انجام می­دهد، تحت هر شرایطی که عنوان شغلی یا نقش سازمانی­شان می­تواند باشد. تحلیلگران کسب و کار نه تنها شامل افرادی با عنوان شغلی تحلیلگر کسب و کار می­شوند، بلکه همچنین می­توانند شامل تحلیلگران سیستم­های کسب و کار، تحلیلگران سیستم­ها، مهندسین ملزومات، تحلیلگران فرآیند، مدیران تولید، مالکین تولید، تحلیلگران شرکت، معماران کسب و کار، مشاورین مدیریت باشند، یا هر شخص دیگری که وظایف مشروح در راهنمای BABOK®   را انجام می­دهد، از جمله آن­هایی که قوانین مرتبط از جمله مدیریت پروژه، توسعه نرم­افزاری، تضمین کیفیت، و طراحی تعاملی را انجام می­دهند.