تعریف یک مدل عملیاتی کسب‌ و کار

تعریف یک مدل عملیاتی کسب‌ و کار

در نظر بگیرید شما قرار است یک طرح یا مدل عملیاتی کسب‌ و کار در سازمانتان اجرا کنید، ممکن است از خود بپرسید، مدل عملیاتی کسب‌ و کار من چیست؟ و چه جوریه؟ آیا به یکی از آن‌ها نیاز دارم؟

اهمیت فزاینده تحلیل کسب‌وکار در پروژه‌ها و سازمان‌ها سبب شده تا  به یک مدل عملیاتی استاندارد برای انجام رویه‌های تحلیل کسب‌وکار نیازمند شویم تا درنتیجه آن یک دید رایج و ساده‌شده از حاکمیت تحلیل کسب‌وکار ، فرآیندها، تعهدات، خدمات و توسعه آن داشته باشیم.   همه این حوزه‌ها به‌طور متحد باید باهم کار کنند تا تحلیل کسب‌وکار را  مؤثر و کارآمد کنند و تحویل موفقیت‌آمیز پروژه را امکان‌پذیر سازند.

این‌یکی از دو مقاله مربوط به طراحی و ارزیابی یک مدل عملیاتی تحلیل کسب‌وکار است. این مقاله  بر روی طراحی مدل عملیاتی کسب‌وکار تمرکز می‌کند. مقاله دوم که بعدازاین منتشر می‌شود به توصیف چگونگی توسعه یک مدل بلوغ که برای اندازه‌گیری حوزه‌هایی که مدل عملیاتی کسب‌وکار را می‌سازند می‌پردازد.

چرا شما به یک مدل عملیاتی کسب‌ و کار نیاز دارید؟

یک مدل عملیاتی یک نمای ساده، روشن و مشترکی از محیط کارتان  شامل خدمات، فرآیندها،تعهدات، حاکمیت و مردم ارائه می‌دهد.
می‌توان آن را به‌عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی استراتژیک مؤثر برای کمک در شناسایی اولویت‌های کلیدی برای بهبود در اجرای رویه‌های تحلیل  کسب‌وکار استفاده کرد. همان‌طور که سازمان در حال تحول، ازجمله تحویل پروژه ، است برای دستیابی به ارزش‌ها و منافع سازمان و مشتریان , اجرای رویه‌های تحلیل کسب‌وکار  برای اطمینان از اینکه  برای متخصصان کسب‌وکار سطح مناسبی از پشتیبانی ارائه‌شده است باید انعطاف‌پذیر و سازگار باشد. بعلاوه، یک مدل عملیاتی  به‌عنوان یک ابزار ارتباطات مؤثر و به‌عنوان یک مرجع مشترک برای اجرای رویه‌های تحلیل کسب‌وکار استفاده می‌شود.

یک مدل عملیاتی کسب‌ و کار چیست؟

یک مدل عملیاتی نه‌تنها چشم‌انداز و گزاره ارزش تمرین کسب‌وکار را توصیف می‌کند، بلکه:

آنچه هستید: چشم‌انداز اقداماتتان  و ارزشی که تخصصتان برای سازمان می‌آورد.

آنچه انجام می‌دهید: خدمات تجزیه‌وتحلیلی که ارائه می‌دهید  و ارزشی که فراهم می‌کنید.

شرکای کسب‌وکار و تحویل شما عبارت‌اند از:  کسانی که در درون سازمان با شما کار می‌کنند تا  نتایجی به مشتریان خود ارائه دهید (به‌عنوان‌مثال متخصصان مدیریت پروژه، سهامداران و ذینفعان کسب‌وکار، و غیره)

اینکه مشتریان شما چه کسانی هستند و نیازهای آنان چیست:   مشخص می‌کند که پیشنهادهای شمارا به چه کسانی ارائه می‌دهید

اینکه چگونه شما درگیر موضوع شده‌اید: جزئیات اینکه  چگونه مشتریان می‌توانند خدمات تحلیل کسب‌وکار را دریافت کنند مشخص می‌کند

اینکه چگونه سنجیده  می‌شوید: شاخص‌های کلیدی عملکرد برای افراد و اقدامات تحلیل کسب‌وکار

ساختار هزینه‌ای‌تان و جریان درآمد: چگونه خدمات کارشناسی تحلیل کسب‌وکار به پروژه‌ها و منابع کارشناسی تحلیل کسب‌وکار شارژ می‌شود و هزینه‌های آموزش و توسعه تأمین مالی می‌شوند.

چشم‌انداز و گزاره ارزشتان  برای رویه تحلیل کسب‌وکار بایستی  از یک بیان ساده اما قدرتمند برخوردار باشد تا برای تیم تحلیل کسب‌وکارتان و مشتریانتان مشخص کند که رویه‌تان برای تحلیل کسب‌وکار چیست. آن
همچنین به شما در تحکیم و تعیین اولویت‌ها در داخل محدوده  مدل عملیاتی‌تان کمک خواهد کرد.

چندین مفروضات کلی برای ایجاد این مدل عملیاتی وجود دارد که بر اساس آن‌ها بایستی:
• مقیاس‌پذیر باشد تا بتواند خود را با تغییر و رشد آینده تطبیق دهد.
• باید توانایی اندازه‌گیری و مسیریابی  بلوغ مدل عملیاتی را به‌طورکلی و مناطق منحصربه‌فرد آن را
• باید توانایی برجسته کردن آسان هرگونه شکافی را در مدل عملیاتی  فعلی داشته باشد.

نمودار شماره ۱ در زیر تمام اجزای مدل عملیاتی را  نشان می‌دهد. این‌ها بر اساس ارتباط و نسبتشان  در مدل عملیاتی به چهار حوزه اصلی گروه‌بندی‌شده‌اند :
۱٫ سازمان

۲٫ خدمات تخصصی تحلیل کسب‌وکار

۳٫ ابزارها و استانداردهای تحلیل کسب‌وکار

۴٫ توسعه تحلیل کسب‌وکار

مدل عملیاتی کسب‌ و کار

نمودار ۱- مدل عملیاتی تحلیل کسب‌وکار

سازمان

چارچوب حاکمیت: یک چارچوب حاکمیت برای حصول اطمینان از بهبود مستمر در رویه تحلیل کسب‌وکار لازم است. این شامل یک ساختار سازمانی برای مدیریت انجمن تحلیل کسب‌وکار هم می‌شود. این طرح خواهد کرد که آیا ساختار رویه  تحلیل کسب‌وکار دارای یک مدل استخر  است یا اینکه تحلیل کسب‌وکارتان  با یک کسب‌وکار، یا یک پروژه، برنامه و یا پورت فولیو هم‌راستا شده است.
•  مدل تعاملی و کاندیدایی: یک پروسه‌ی مجرد برای سهامداران و مشتریان تا برای منابع موردنیاز تحلیل,  درگیر و دخیل در  رویه‌ی تحلیل کسب‌وکار شوند.   این چارچوب  نقش‌ها و مسئولیت‌های سهامداران، مشتریان و رویه‌های تحلیل کسب‌وکار را مطرح می‌کند..
مدیریت منابع: یک سیستم  مبتنی بر مجموعه‌ای از  مهارت‌ها و نیازهای توسعه که تحلیل‌ها را به پروژه اختصاص دهد .  این سیستم باید توانایی لازم برای شناسایی و کسب شکاف مهارت‌ها  بر اساس خواسته‌های پروژه و نیازهای پیش‌بینی‌شده داشته باشد.  این حوزه همچنین شامل هر فرآیند استخدام داخلی و خارجی است.
مدل هزینه: استاندارد و مدل هزینه مناسب و جریان درآمد برای  مدیریت کردن  رویه تحلیل کسب‌وکار.  این مدل  باید شامل این باشد که  رویه‌های کسب‌وکار چگونه به توسعه تحلیل کسب‌وکار کمک می‌کنند.

خدمات تخصصی تحلیل کسب‌ و کار

کاتالوگ خدمات: یک لیست اصلی خدمات تحلیل کسب‌وکار است که متخصصان تحلیل کسب‌وکار برای اطمینان از اینکه رویکردها و دستاوردهای پروژه در راستای استانداردهای پذیرفته‌شده قرار دارند پیشنهاد می‌دهند.البته  این قرار نیست یک لیست جامع و کامل از خدمات تحلیل کسب‌وکار باشد و بایستی انعطاف‌پذیری لازم را برای لحاظ کردن کارهای دیگر پروژه را فراهم کند تا قادر به تحویل نتایج پروژه. باشیم.

توسعه تحلیل کسب‌ و کار

مدل (صلاحیت) شایستگی تحلیل کسب‌وکار: یک مجموعه‌ای روشن و تعریف‌شده‌ای از تعاریف نقش و مهارت موردنیاز برای هر سطح مهارت تحلیل کسب‌وکار است. این مدل یک متدی را برای تعیین قابلیت‌هایی  که تحلیلگران کسب‌وکار نیاز دارند تا در نقششان موفق باشند ارائه می‌دهد. موسسه بین‌المللی تحلیل کسب‌وکار (IIBA®) مجموعه استانداردی را برای رویه و انجام تحلیل کسب‌وکار و صلاحیت شایستگی‌های فنی یک تحلیلگر کسب‌وکار را تهیه‌کرده است.
مدیریت عملکرد: فرآیندی است برای  برنامه‌ریزی و برآورد میزان ارزش‌ها و اهداف عملکرد تحلیل کسب‌وکار,  چه بر اساس زمان پروژه و چه  بر اساس فازهای پروژه  که استفاده از هرکدام به‌اندازه پروژه و مدت‌زمان آن بستگی دارد.
آموزش و فراگیری: چارچوب یا برنامه آموزشی که توسط محتوا و راستای مدل شایستگی تحلیل کسب‌وکار و شکاف مهارتی شناخته‌شده در مدیریت منابع تعیین می‌شود. برنامه‌های مربیگری نیز می‌تواند برای حمایت از توسعه و پیشرفت  حرفه‌ی تحلیل کسب‌وکار استفاده شود.
فرهنگ و جامعه تیمی: ماهیت و سطح جوامع تیمی,  فرصت‌هایی را  برای به حداکثر رساندن قابلیت و گوناگونی فراهم  می‌کند این امر می‌تواند همکاری و تشریک‌مساعی و انسجام را ترغیب نماید تا به‌این‌ترتیب نتایج کاراتر و بهتری برای پروژه و مشتریان حاصل شود.

ابزارها و شیوه‌های استاندارد تحلیل کسب‌ و کار

روش‌های تحویل پروژه : روش‌هایی  مانند PRINCE2، شش سیگمای ناب۱۶ ، روش چابک۱۷ ، و غیره برای پروژه‌های درون سازمان شما مورد تأیید هستند.

چارچوب‌های تحلیل کسب‌وکار:  رویکردهای دستوری تحلیل کسب‌وکار  برای روش‌شناسی پروژه خاص به‌عنوان‌مثال،BABOK

مدیریت دانش: مخزن دانش تحلیل کسب‌وکار بر خط۱۹ ، شامل یک مجموعه‌ای از منابع مثل قالب و الگوها ، بهترین نمونه از این نوع است و سایر اطلاعات مفید در دسترس برای تحلیل گران کسب‌وکار که از پروژه‌ها پشتیبانی می‌کند.

کنترل کیفیت: چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های کنترل کیفیت, برای اطمینان از سازگاری و کیفیت آثار و دستاوردها  برای مشتری و پروژه می‌باشد. این می‌تواند در قالب چک‌لیست دستی باشد یا ترکیب فرآیندهای کیفی و اهداف در مرحله تحویل پروژه.

مدل عملیاتی چارچوبی را برای اجرای رویه‌های تحلیل کسب‌وکارتان  شما فراهم می‌کند تا حوزه‌هایی را که به بهبود و اصلاح نیاز دارند شناسایی کنید.

اشتراك گذاری نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *