پنج اشتباه متداول در الزامات کسب و کار و روش رفع آن

پنج اشتباه متداول در الزامات کسب و کار و روش رفع آن

نویسنده: آماندا بنت  دسامبر ۲۰۱۳ دریافت فایل PDF این مقاله پنج اشتباه متداول در الزامات کسب و کار و روش رفع آن اغلب از من به عنوان یک تحلیلگر ارشد، خواسته می‌شود تا مستندات الزامات کسب و کار را که توسط فرد دیگری تهیه شده بازبینی کنم یا سایر افراد را برای تدوین الزامات کسب […]
این نوشته برای اعضای ویژه می باشد. برای عضویت در این سیستم اینجا کلیک فرمایید

اشتراك گذاری نوشته